Деца, търсещи международна закрила, се включиха в лятна онлайн академия

Деца, настанени в Сигурната зона на РПЦ-София, „Военна рампа“ участват в лятната онлайн академия на фондация „Заедно в час“.

В реновираната зала в РПЦ-София, „Военна рампа“, оборудвана с лаптопи, на етажа, предназначен за социални дейности, тийнейджърите избират дисциплините, които да посещават във виртуални стаи. Провеждането на учебния процес се подпомага от сътрудници на МОМ и социални експерти на ДАБ при МС. Уроците в лятната академия са планирани така, че да насърчават активното участие на децата, да стимулират откривателския дух чрез сътрудничеството между тях под формата на работа по групи, работа по проекти и дискусии.

Повече от 600 участници, включително деца от уязвими общности, от цялата страна и чужбина са се записали за участие в летните занимания, които продължават до 12 август тази година.