Name

  • Начало
  • Обяви, конкурси и търгове
  • Обявени конкурси и окончателни резултати

Обявени конкурси

[21-11-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция " Финансово-счетоводни дейности"

[13-11-2017] Обява за конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр.Харманли

[13-11-2017] Обява за конкурс за длъжност “ старши юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“ Дирекция „УСОП"

[09-11-2017] Извлечение от протокол отразяващ резултатите от конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

[23-10-2017] Обява за конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" в дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[20.10.2017]Извлечение От протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“, за конкурс обявен със заповед № 05–697 от 19.09.2017г

[18.10.2017]Извлечение От протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „УСОП“, за конкурс обявен със заповед № 05–684 от 11.09.2017 г.

[06.10.2017] Конкурса за "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

[19.09.2017] Конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[12-09-2017] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел " Управление на собствеността и материално техническо осигуряване“,дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-08-2017] Извлечение от протокола отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „MTO – кв. Овча купел“, РПЦ - София“

[27-07-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността и материално–техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ 

[11-07-2017] Извлечение от протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[06-07-2017]Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, за конкурс обявен със заповед № РД 05–372/23.05.2017 г.

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Материалнo-техническо осигуряване",кв. Овча купел РПЦ - гр.София

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Производство за международна закрила и деловодство", РПЦ - гр.Харманли

[30-06-2017] Конкурс за длъжност "юрисконсулт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[29-06-2017] Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Социална дейност и адаптация“

[23-06-2017] Конкурс за длъжност "Началник отдел" на отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

[22-06-2017] Конкурс за длъжност  “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“в Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-06-2017] Обява за конкурс - старши юрисконсулт, дирекция АПОЧР

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция ФСД

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Социални дейности и адаптация“

All for Joomla All for Webmasters