Name

  • 1
  • 2
  • 3
  • IMG 6779
  • Начало
  • Председателят на Държавната агенция за бежанците участва в юбилейната 20-годишна среща на платформата на Европейските национални дружества на Червения кръст
Петък, 27 Октомври 2017 12:16

Председателят на Държавната агенция за бежанците участва в юбилейната 20-годишна среща на платформата на Европейските национални дружества на Червения кръст

      В рамките на участието си в годишната среща на платформата на Европейските национални дружества на Червения кръст, Председателят на ДАБ Петя Първанова представи дейността на Агенцията. Тя благодари за активното сътрудничеството и подкрепата, които Червеният кръст е оказвал на ДАБ през годините основно с предоставянето на социална помощ, образователни курсове и улесняването на достъпа до пазара на труда на търсещите международна закрила. 

          По време на дискусиите Петя Първанова информира, че след постигнатото видимо подобрение в организацията и условията за прием в териториалните поделения на ДАБ фокус в дейността на Агенцията е работата с уязвими групи, сред които  непридружените малолетни и непълнолетни търсещи международна закрила.

    Председателят на Държавната агенция за бежанците очерта приоритетите на предстоящото българско председателство в областта на вътрешните работи , а именно повишаване на сигурността на гражданите, ефикасно управление на миграцията, гранична сигурност и  гранично управление. В областта на убежището усилията на българското председателство ще бъдат насочени към финализиране на реформата на общоевропейската система за убежище. Тя добави, че по този въпрос позициите на държавите членки са все още разделени, но като държава на първа линия България е защитник на виждането за необходимост от единна позицията ЕС на основата на солидарност и справедливо разпределение на тежестта. 

All for Joomla All for Webmasters