Резултати от годишното проучване на Програма Достъп до информация

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е сред първите три по прозрачност държавни агенции, сочи Гражданският одит на активната прозрачност за 2021 година. Агенцията се изкачва с четири позиции спрямо миналата година.

В периода 1 март – 29 април 2021 г. Програма Достъп до информация (ПДИ) е прегледала и оценила интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. ДАБ при МС е на 33-то място (от общо 116) в сравнителния рейтинг на всички институции.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

 Резултатите от Гражданския одит на страницата на ПДИ може да проследите тук